ਕਾਰਟੂਨ꞉ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿਸਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਨੀਰਵ ਦਾ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾ?

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰਟੂਨ