ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੋਈਆਂ?
ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ: ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੱਚ?

ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੀ-ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ?

ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ