ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਟੋਪਾਇਲਟ ਕਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਟੋਪਾਇਲਟ ਕਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਆਟੋ-ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਲਫ਼-ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਆਟੋ-ਪਾਇਲਟ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ? ਇਹ ‘ਸੇਫ਼ਟੀ ਟੈਸਟ’ ਦੇਖੋ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)