ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਦੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਆਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਵਾਕੇਈ ਦੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)