ਘਰੇਲੂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖਸ਼
ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਘਰੇਲੂ ਚਿੜੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ

ਰਾਕੇਸ਼ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚਿੜੀ ਉੱਡ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: