ਮਿਲੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ 'ਨਜ਼ਮਾ ਆਪੀ' ਨਾਲ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ 'ਨਜ਼ਮਾ ਆਪੀ' ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਲੋਨੀ ਗੌੜ ਨਾਲ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)