ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ