ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀਡੀਓ
ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

#100Women: ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਣਗੀਆਂ।