ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਵਿਕੀ ਗਿਲਬਰਟ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਵਿਕੀ ਗਿਲਬਰਟ

ਵਿਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰਿਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕੀ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)