ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੜਦੇ ਪਿੰਡ
ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੜਦੇ ਪਿੰਡ

ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਛੇੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।