ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼?

ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼?

ਮੁਗਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।