ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼?
ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼?

ਮੁਗਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ