ਕੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ 'ਆਧਾਰ' ਹੈ?
ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

'ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ'

ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾ ਗੁਆ ਚੁਕੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਝੋਟੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਗਲਾ ਗੁਆ ਚੁਕੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।