ਜਾਣੋ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 12 ਲੱਛਣ

ਜਾਣੋ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 12 ਲੱਛਣ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਧਾਰਣ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ; ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।)