ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸ਼ਾਰਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰਪਣਡੁੱਬੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਕ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣਾ

ਬੀਬੀਸੀ ਬਲੂ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਟੀਮ ਮਰੀ ਹੋਈ ਵੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਾਰਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ।

ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ