ਮੂਨ ਜੇ-ਇਨ

  1. ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਕਿਮ ਜੌਂਗ ਉਨ

    ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
    next