ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ

 1. Video content

  Video caption: ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ: ਡਾਰਵਿਨ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ?

  ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਮਗਰੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ

 2. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੋਤਲ

  ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਦਿਆਂ, ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਕਟਲਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

  ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
  next
 3. ਸੈਕਸ ਥੈਰੇਪੀ

  ਸੈਕਸ ਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 89 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

  ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
  next
 4. Video content

  Video caption: ਕਾਕਰੋਚਾਂ ’ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਾਦਾ ਕਾਕਰੋਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

 5. Video content

  Video caption: ਕੈਕਟਸ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਏਗਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਥਾਂ?

  ਕੁਰਦਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੀ ਖੋਜਕਰਤਾ