ਏਸ਼ੀਅਨ

 1. RCEP

  16 ਦੇਸਾਂ ਵਾਲੇ RCEP ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

  ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
  next
 2. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ

  16 ਦੇਸਾਂ ਵਾਲੇ RCEP ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

  ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
  next