ਕੋਨਕਨ ਕੋਸਟ

  1. Video content

    Video caption: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜੋ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

    ਜਦੋਂ ਮਛੇਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਾਸ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ