ਮਰਾਠਾ

  1. Video content

    Video caption: ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

    ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ