Koнтaктирајте BBC News на српском

Пошаљите нам ваш коментар на bbcnasrpskom@bbc.co.uk.

Иако нам је циљ да прочитамо све поруке, не можемо да гарантујемо одговор. Можемо да одговоримо на вашу поруку или да вас контактирамо ради разјашњења

Ако желите да пошаљете примедбу или жалбу, молимо вас да посетите ову страницу.

Лични подаци које нам проследите биће обрађени од стране ББЦ-ја и било ког релевантног пружаоца услуга са којим сарађујемо за подршку нашим системима за жалбе и укључивање публике са циљем да се пријави и обрати ваша реакција. ББЦ и наши пружаоци услуга ће чувати ваше податке у складу са нашом политиком чувања и законодавством у вези са заштитом података. ББЦ обрађује ваше податке на основу својих легитимних интереса као медијске организације са којом се комуницира и одговара на коментаре и питања публике.

Посетите страницу Политика ББЦ-ја о приватности и колачићима за више информација о томе како ББЦ води рачуна о вашим подацима. Ако поднесете жалбу ББЦ-ју због тога како водимо рачуна о вашим личним подацима и нисте задовољни нашим одговором, можете поднети жалбу Канцеларији комесара за информације.

Ваши контакт подаци
Одрицање од одговорности