Тржиште у Африци: камила као валута за плаћање

Тржиште у Африци: камила као валута за плаћање

Шта год треба да плате, мираз или дуг, номади Сомалиленда то рачунају у камилама.

Тржиште се мења у Африци па је све више и млекара које нуде камиље млеко. Многе заједнице живе од њега.