Технологија омогућава још ближи притуп носорозима

Технологија омогућава још ближи притуп носорозима

Туристи који иду на сафари у Кенију моћи ће много ближе да приђу носорозима.

Поједини аутомобили за сафари су добили нове електричне моторе са соларним панелима.

Мотори су много тиши па се лакше прилази животињама.

Оно што је још битније је да се тако мање штети животној средини.