Аустралијске новчанице са словном грешком

Новчаница аустралијских 50 долара штампаних у октобру 2018. има словне грешке.

На 46 милиона новчаница у цитату прве жене у парламенту те владе недостаје слово - и то на чак три места.

Грешка је први пут уочена тек после шест месеци, али без обзира на то - новчанице су валидне.

Задужени за штампање новца обећавају да ће при следећој серији водити више рачуна.