Yugotour
Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano

Provozajte se kroz istoriju Jugoslavije u „Stojadinu“

U nekadašnjoj Jugoslaviji na današnji dan obeležavao se Dan republike.

Obeležavana je godišnjica Drugog zasedanja AVNOJ-a u Jajcu, 29. novembra 1943. godine, kada su predstavnici partizanskog pokreta otpora proglasili federalno uređenje Jugoslavije. Dve godine kasnije, 29. novembra 1945, održana je i ustavotvorna skupština FNRJ .

Raspadom SFRJ prestalo je i obeležavanje ovog praznika u većini republika nekadašnje zajedničke države. Dan Republike ostao je zvanični praznik u Saveznoj Republici Jugoslaviji sve do 14. novembra 2002, kada je ukinut odlukom Veća građana Savezne skupštine SRJ.

Istoriju Jugoslavije danas je moguće videti turom kroz Beograd u čuvenom automobilu zastava 101, ponosu nekadašnje jugoslovenske auto industrije.

Simbolično nazvana Jugotur, ova turistička agencija osmislila je četiri rute kroz koje u „Stojadinu" voza goste - uglavnom strance.

Ture su gotovo svakodnevne, a dešava se da zainteresovani turisti napune i više od 20 automobila.

Pripremila: Katarina Stevanović