Covek
Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano

Znate li da ste poluljudi

Većina veruje da se ljudska tela sastoje samo od ljudskih ćelija.

Ali je samo 43 odsto ćelija ljudskog porekla.

Od čega se sastoji naše telo?