Lemuri - vrsta koja izumire

  • Viktorija Gil
  • novinarka BBC
Lemur sa plavim očima

Autor fotografije, Getty Images

Potpis ispod fotografije,

Više od 100 vrsta lemura je ugroženo, kažu eksperti

Gotovo sve vrste lemura, primata sa Madagaskara, izumire.

To je zaključak međunarodne grupe konzervatora, koja je izvršila procenu statusa životinja.

"Primate Specialist Group" je pregledala i upoređivala najnoviju populaciju lemura, ali i pretnje njihovom staništu i opstanku.

Lemuri su, zaključili su, najugroženiji primati na svetu.

Koje su glavne pretnje?

Rus Mitermjer iz humanitarne organizacije Global Wildlife Conservation, došao je do alarmantnih zaključaka. Naglasio je da postoji „veoma visok rizik od izumiranja jedinstvene vrste lemura sa Madagaskara".

Životinje se suočavaju sa raznim pretnjama, prvenstveno uništavanjem njihovih tropskih staništa, usled ilegalne seče i rudarstva.

Lemure love i kao hranu, a drže ih i kao kućne ljubimce, što je ozbiljna pretnja njihovom opstanku.

„Lemure love sve više i više", rekao je za BBC profesor Kristof Švicer iz "Primate Specialist Group".

„U pitanju je komercijalan lov, verovatno i za lokalne restorane, a to je novi fenomen na Madagaskaru - nije ga bilo pre 15 godina."

Autor fotografije, Getty Images

Potpis ispod fotografije,

Donet je plan za spasavnje lemura, ali treba da se vidi kako će funkcionisati

Šta može da se uradi da se spreči izumiranje?

Situacija je ozbiljna i najnovija istraživanja trebalo bi da pomognu kako bi se utvrdilo šta može da se uradi da se lemuri sačuvaju.

Već se primenjuje „plan za lemure", kako bi se ove životinje spasle, uključujući planove za zaštitu staništa gde živi najviše ugroženih vrsta, ali i kroz ekoturizam, kako bi se pomoglo lokalnom stanovništvu da se prehrani bez lova na životinje.

Profesor Švicer je rekao je da je „večni optimista", dodajući da je „važno da ljudi govore o ovome".

„Ljudi koji vole lemure treba da govore o ovim problemima i potrude se da ta poruka stigne do ljudi", rekao je za BBC.

„Čim smo objavili akcioni plan, zvali su nas ljudi da pomognu - da doniraju novac, ali i druge resurse."