Vrezina
Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano

Niš: O grobljima ne brine niko

Donja Vrežina je nekada bila selo, a sada je deo grada Niša.

Pre pet godina, komunalno preduzeće obećalo je da će preuzeti brigu o ovom groblju.

Kako se to nije desilo, ovde grobna mesta prodaju sami građani.

Pripremila: Petra Živić