Muškarci o ženama u Srbiji
Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano

Šta muškarci znaju o tome kako se žene osećaju

Poslednje istraživanje Evropske organizacije za bezbednost i saradnju (OEBS) pokazalo je da je 70 odsto žena na Zapadnom Balkanu, u Ukrajini i Moldaviji doživelo neku vrstu nasilja.

U Srbiji, žene u proseku imaju 15 godina kada prvi put dožive neku vrstu nasilja.

Svaka deseta žena smatra da je u obavezi da ima seksualni odnos sa partnerom čak i kada joj nije do toga, a svaka peta žena smatra da je važno da muškarac pokaže da je gazda u kući.

Razgovarali smo sa muškarcima različitih godina o tome da li znaju kako se žene osećaju.

Pripremile: Petra Živić i Marija Janković