Zašto svetski hirurzi korekciju pola uče u Beogradu

Pacijenti koje je operisao srpski doktor Miroslav Đorđević potiču iz zemalja sa različitim politikama prema transrodnim osobama, imaju najrazličitije lične priče i jednu zajedničku stvar - bili su spremni da putuju danima ili satima kako bi korekciju pola poverili beogradskom hirurgu.

U čemu je tajna Beogradske škole korekcije pola kojoj danas teže hirurzi najprestižnijih svetskih bolnica?

Razgovarali smo sa transrodnim ljudima koji su se podvrgli operaciji, hirurzima i stručnjacima za transrodno zdravlje i Miroslavom Đorđevićem o Beogradskoj tehnici - o tome kakve veze ima sa devedesetim godinama prošlog veka, sankcijama i izolacijom, ali i današnjom borbom za prava transrodnih osoba na Balkanu.

Pripremila: Petra Živić