Tragovi dinosaurusa na ostrvu Skaj „važni za čovečanstvo"

Otisak stopala sauropoda
Potpis ispod fotografije,

Otisak sauropoda sa ostrva Skaj

Veliki praistorijski otisci stopala pronađeni na škotskom ostrvu Skaj bacaju novo svetlo na period razvoja dinosaurusa o kome se vrlo malo zna.

Naučnici, među kojima i oni sa Univerziteta u Edinburgu, proučavali su desetine praistorijskih otisaka stopala ostavljenih pre oko 170 miliona godina.

Otkrili su da tragovi pripadaju sauropodima i terapodima iz perioda srednje Jure.

Ovo otkriće opisano je kao „važno za čovečanstvo".

Širom sveta je pronađeno svega nekoliko fosila koji potiču iz perioda srednje Jure.

Otisci stopala, ostavljeni u blatnjavoj, plitkoj uvali, pomažu naučnicima da stvore precizniju sliku o važnom periodu u razvoju dinosaurusa.

Potpis ispod fotografije,

Otisci stopala ostavljeni su u blatnjavoj, plitkoj uvali

Većina otisaka pripada dugovratom sauropodu, visokom gotovo dva metra, i teropodu, starijem rođaku tiranosaurusa reksa.

Istraživači su izmerili, fotografisali i analizirali oko pedeset otisaka u priobalnoj zoni ostrva Skaj.

Tragove je bilo teško proučavati zbog smena plime i oseke, uticaja vremenskih prilika i promena reljefa, ali su naučnici otkrili dva osnovna pravca kretanja i mnoštvo izolovanih otisaka stopala.

Analizom otisaka došlo se do zaključka da pripadaju sauropodima i terapodima.

Potpis ispod fotografije,

Otisci stopala otkriveni su na škotskom ostrvu Skaj

Studija koju sprovode Univerzitet u Edinburgu, muzej „Stafin" i Kineska akademija nauka objavljen je u publikaciji „Škotski geološki žurnal".

„Ova lokacija je već druga sa otiscima sauropoda na ostrvu Skaj. Pronađena je u stenama koje su nešto starije od onih na kojima je prethodno nalazište, pa pokazuje da su dinosaurusi ovde boravili duže nego što se prethodno mislilo", kaže Pejdž de Polo, vođa naučne ekspedicije.

„Ovo mesto predstavlja osnovu odakle nastavljamo da stvaramo sliku o dinosaurusima na Skaju u srednjoj Juri", najavljuje de Polo dalje poduhvate.

„Što duže posmatramo ostrvo Skaj, pronalazimo sve više otisaka dinosaurusa", kaže predvodnik tima na terenu, Stiv Braset sa Univerziteta u Edinburgu.

On dodaje da su na novoj lokaciji zabeleženi „tragovi dva tipa dugovratih dinosaurusa, rođaka brontosaurusa i oštrozubih rođaka tiranosaurusa reksa."

„Živeli su oko uvale, u doba kada je klima u Škotskoj bila znatno toplija, a dinosaurusi tek započinjali svoj pohod do globalne dominacije u prirodi", objašnjava ovaj naučnik.