French police evict eco-activists
Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano

Francuska policija rasteruje eko-aktiviste

Francuska policija je bacila suzavac i koristila tešku mašineriju da bi izbacila eko-aktiviste sa prostora koji su ilegalno zauzeli u blizini Nanta na zapadu Francuske.

Aktivisti su protestovali protiv kontroverznog projekta za gradnju aeriodroma, koji je sada odbačen.

Zapalili su barikade u pokušaju da spreče izbacivanje.