Jednoj od pet životinja preti istrebljenje

veverica u skoku Image copyright PA
Natpis na slici Crvena veverica jedna je od najugroženijih vrsta u Velikoj Britaniji

Moguć je nestanak crvenih veverica, divljih mačaka i sivih slepih miševa, pokazalo je poslednje sveobuhvatno istraživanje sisara.

Ovo su samo tri od 12 vrsta koje su sada na crvenoj listi divljih sisara.

Istraživanje Udruženja za sisare i Prirodnjačkog udruženja Engleske pokazalo je da je jedan od pet sisara u Velikoj Britaniji pred istrebljenjem.

Za to su krivi promena klime, gubitak staništa, upotreba pesticida, ali i bolesti.

U poslednjih 20 godina, populacija ježeva i vodenih pacova opala je za 70 odsto.

Dobre vesti prate vidre, kune zlatice, jazavičare i tvorove, čija se populacija povećava.

Istraživači su proučavali 1,5 miliona individualnih bioloških uzoraka 58 vrsti zemljanih sisara.

Istraživanje se smatra prvim sveobuhvatnim pregledom populacije sisara u Velikoj Britaniji u poslednjih 20 godina.

Image copyright PA
Natpis na slici Divlje mačke su među najugroženijim vrstama

Vrste su svrstavane u kategorije ugroženosti na osnovu kriterijuma Međunarodne unije za zaštitu prirode.

Vrste koje završe na „crvenoj listi" smatraju se ugroženim i preti im istrebljenje u narednih nekoliko decenija.

Još novih stanara u Zoo vrtu

Žene protiv krivolovaca

Najugroženije vrste svrstavaju se u kategoriju „kritično ugroženih". U ovoj kategoriji trenutno su divlje mačke, jedna vrsta šišmiša i crni pacov.

Sledeća kategorija je „ugrožena vrsta" na kojoj se nalaze crvena veverica, dabar, vodeni pacov i još jedna vrsta šišmiša.

Poslednja kategorija ugorženih je kategorija „ranjivih", vrsta u koju spadaju ježevi, puhovi, vrsta poljskih miševa i još dve vrste slepih miševa.

Image copyright PA
Natpis na slici Promena klime i gubitak staništa ugrožavaju nekoliko vrsti slepih miševa

„Očigledno je da živimo u zemlji koja se veoma promenila. Gradimo nove domove, nove puteve, železnice, poljoprivredna proizvodnja se menja i jako je važno da imamo aktuelene informacije o tome šta se dešava sa sisarima kako bismo mogli da ih zaštitimo", kaže predsednica Udruženja za sisare Fiona Metjus.

Da je istraživanje jako važno smatra i penzionisani profesor ekologije Univerziteta Kvin Meri iz Londona Džon Gurnel.

„Ovo je prvi put još od devedesetih godina prošlog veka da proveravamo status 58 vrsta", kaže Gurnel.

I on smatra da je istraživanje jako važan prvi korak koji će doprineti očuvanju ugroženih vrsti.

Profesor rezultate istraživanje naziva „šarenolikom slikom".

„Neke vrste su dobro, poput mesoždera kao što su tvorovi. To je verovatno zbog toga što su zaštićeniji nego u prošlosti. Vrste čija se populacija smanjuje obično su vrste čija su staništa grožena".

Više o ovoj priči