Fejsbuk će morati da plati kaznu od 500.000 funti

Fejsbuk logo preko novca Image copyright Getty Images

Kontrolno telo za zaštitu podataka u Velikoj Britaniji namerava da kazni Fejsbuk zbog povrede privatnosti korisnika. Kazna će iznositi 500.000 funti što je maksimalno dozvoljen iznos.

Kancelarija Komesarijata za informacije tvrdi da Fejsbuk nije uspeo da sprovede odluku da druga kompanija - Kembridž analitika obriše podatke korisnika koje je pribavila sa ove mreže.

Ovo regulatorno telo će pokrenuti krivičnu tužbu protiv kompanije SCL Elekšns (SCL Elections), osnivača Kembridž Analitike, koja danas ne postoji.

Ovaj slučaj skrenuo je pažnju na činjenicu da političke partije kupuju lične podatke od „brokera informacijama".

Konkretno je imenovana jedna kompanija, koju je koristila Laburistička partija, Emaz dajari (Emma's Diary), koja je na internetu nudi zdravstvene savete i deli roditeljima proizvode za bebe.

Iz sedišta Fejsbuka stigla je informacija da će ova kompanija odgovoriti na izveštaj - uskoro.

Kembridž analitika: Šta sve znamo do sad

Zakerberg pred Kongresom

Komersarijat za informacije saopštio je da još jedan kompanija, Egregejt AjKju (Aggregate IQ), koja je sarađivala sa organizacijama koje su bile protiv ostanka Velike Britanije u EU tokom referenduma, mora da prestane da obrađuje podatke građana ove zemlje.

Ova kazna je skromna u odnosu na prethodne sankcije uvedene Fejsbuku.

Prošle godine, Evropska komisija kaznila je Fejsbuk i naredila plaćanje iznosa od 110 miliona evra. Gugl je isto kažnjen i morao je da plati 2,42 milijarde evra.

Komesarka za informacije Elizabet Denam kaže da kompanije takođe brinu kako će se ove sankcije odraziti na njihovu reputaciju.

Uticaj bihevioralnog reklamiranja, u slučaju izbora, jeste „značajan" i zahteva od kompanija da uvedu pravilnik koji će „popraviti ovaj sistem".

Image copyright AFP
Natpis na slici Kristofer Vajli

Takav pravilnik treba da obezbedi da se „izbori održavaju u fer atmosferi i da ljudi razumeju na koje način im se upućuju reklamne poruke".

Ova akcija se dešava 16 meseci nakon što je ovo telo počelo da istražuje korišćenje ličnih podataka u političkim kampanjama, pošto su reagovali na informacije koje im je dao uzbunjivač Kristofer Vajli.

Regulatorno telo je otkrilo da je Fejsbuk prekršio sopstvena pravila i nije utvrdio da li je Kembridž analitika obrisala podatke koje je skupila koristeći ovu mrežu.

I dok Kembridž analitika tvrdi da su podaci obrisani, nakon što je to Fejsbuk tražio u decembru 2015, komesar za informacije je saznao su kopije podataka podeljene s drugim kompanijama.

„Ova informacija dovodi u pitanje tačnost sertifikata o brisanju koje je Kembridž analitika dostavila Fejsbuku" izjavio je portparol Komesarijata za informacije.

Informacije o životnom stilu

Komesarijat je takođe pisao na adrese 11 najvažnijih političkih partija u Velikoj Britaniji da ih upozori da provere načine na koji koriste lične podatke građana.

Ovakva reakcija je usledila zbog zabrinutosti da su partije kupovale informacije o životnom stilu građana od brokera koji prodaju podatke, a za koje nije pribavljena dozvola za korišćenje.

Jedna od tih kompanija je Emma's Diary , za koju ovo telo tvrdi da se bavi političkim aktivnostima na netrasparentan način.

Image copyright Emma's Diary
Natpis na slici Korisnici aplikacije Emma's Diary prijavljivali su se za poklone

Laburistička stranka je potvrdila da je koristila podatke pribavljene od ove kompanije, ali nije objasnila za šta su konkretno korišćeni podaci.

Vlasnik ove kompanije je Lajfsajkl Marketing i njihov predstavnik je izjavio za BBC da se ne slažu s nalazima regulatornog tela.

„Iza nas je 25 godina poslovanja s integritetom u skladu s pravilima koja se odnose za zaštitu ličnih podataka", izjavila je portparolka ove kompanije.

Zbog čega je Fejsbuk kažnjen?

Šire gledano, ovo telo je utvrdilo da je Fejsbuk najviše profitirao od digitalnog oglašavanja političkih partija.

Takođe, američki gigant u oblasti društvenih medija nije objasnio u dovoljnoj meri svojim korisnicima na koji način su im upućene reklame i kako se koriste njihovi podaci.

Na taj način Fejsbuk je prekršio Zakon o zaštiti podataka.

U ovoj kompaniji su izjavili da će sarađivati s regulatornim telom i istražiti tvrdnje iznete u slučaju Kembridž analitike.

Šta će se desiti s Kembridž analitikom?

Kompanija Kembridž analitika, koje je tvrdila da može da promeni ishod izbora, kao i njen osnivač, kompanija SCL Elekšns, zatvorena je u maju.

Komesarijat je najavio zakonske korake protiv ove kompanije, pa se uskoro očekuje tužba.

Osnova za tužbu je činjenica da SCL Elekšns nije odgovorila na zahtev jednog profesora s američkog univerziteta, koji je tražio da mu se pošalje kopija podataka koju ova kompanija poseduje o njemu, uz objašnjenje za šta se te informacije koriste i odakle su potekle.

Image copyright Getty Images
Natpis na slici Zaposleni u Komesarijatu pretražili su kancelarije Kembridž analitike u martu

Pošto ova kompanije više ne radi, komesarijat razmišlja o podizanju tužbe protiv direktora koji su bili zaposleni u SCL Elekšns.

Kako je kompanija Agregejt AjKju bila uključena u ovaj process?

Regulatorno telo je ustanovilo da je kanadska firma koja se bavi analizom podataka Agregejt AjKju je imala pristup ličnim informacijama britanskih glasača, koje im je dostavili lideri kampanje za izlazak iz EU.

Trenutno se istražuje kako su ove informacije prenete van Velike Britanije i na koji način im je pristupano, samim tim da li je ovo kršenje zakona o zaštiti podataka.