Žene koje rone za hranu
Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano

Žene u Indiji: Sakupljaju morske alge da bi preživele

Žene u Indiji, njih čak 3.000 na jugu zemlje, rone bez boce sa kiseonikom do morskog dna.

U more ipak ne ulaze iz zabave, već da bi prehranile porodicu.

Bave se sakupljanjem morskih algi.