Dobro došli u najgori izbeglički kamp u Evropi

Dobro došli u najgori izbeglički kamp u Evropi

Prema podacima Doktora bez granica, deca stara deset godina pokušala su da izvrše samoubistvo u kampu Moreja.

Ova medicinska nevladina organizacija saopštila je da su deca pokušala samoubistvo zbog neadekvatnih uslova za život u kampu.

Nasilje i nehigijenski uslovi najveći su problem - u grčkom kampu, jedan toalet koristi 70 ljudi.

Doktori bez granica kamp Moreja opisuju kao najgori u Evropi.