Избеглички караван
Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano

Migrantski karavan: I invalidi hodaju ka američkom snu

Izbeglički karavan iz Južne Amerike kreće se ka granici sa Sjedinjenim Državama.

I dok Tramp mobiliše i na granicu šalje vojsku i pojačava pravila za azil, ljudi iz karavana nadaju se ostvarenju sna.

Među njima ima dece, starih, ali i invalida. Jedan od njih je Isak Peralta. Ima problema sa hodom, ali ne zna tačnu dijagnozu.

Želi da stigne do Njujorka. Tamo ga čeka rodbina.