Koliko daleko idemo u pravljenju lažnih video sadržaja
Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano

Korak dalje za lažni video sadržaj

Postoje stvari koje nikada ne biste izgovorili?

Sada više ne možete biti sigurni - nova tehnologija omogućava da se snimku na kome ste pripišu bilo koje reči.

Nekome je potreban samo besplatan napredni softver kako bi napravio sadržaj koji se naziva „duboko lažnim video sadržajem".