Kanta slobode: Lutke

lutka
Natpis na slici Lutke nisu samo za devojčice
Pročitajte više iznad ili
Preskočite da izaberete drugi predmet

U poslednje vreme u zapadnim državama su sve su češće kampanje koje od proizvođača igračaka zahtevaju da prestanu da dele igračke na ženske i muške. Takođe se traži da više ne koriste pink boju za plasiranje igračaka za devojčice.

Lutke su tipičan primer igračaka koje se tradicionalno prave za devojčice.

Borci za jednakost kažu da igračke često pokazuju deci šta se od njih očekuje u životu.

Izaberite jedan predmet sa liste i proverite kako on može da izazove diskriminaciju.

Ako se devojčicama nude igračke koje ih podstiču da obavljaju kućne poslove ili koje su usmerene na modu ili kozmetičke prozivode, manje je verovatno da će one poželeti da postanu naučnice, poslovne žene ili svetske liderke.

Neke kompanije sada namerno prave lutke kojima je cilj da promene način na koji ljudi misle o identitetu. Danas mogu da se kupe transrodne lutke, lutke sa invaliditetom ili punijom figurom.