Bregzit: Zašto je toliko komplikovano i još uvek traje

Britanci su pre dve godine glasali za napuštanje EU. Zašto onda još ne znamo šta će se desiti?

Pa, teško je sve rešiti i raščistiti. Stoga, evo četiri razloga zbog kojih proces odvajanja od EU ne teče tako glatko.