Robot iz 3D printera sam naučio da kliza

Robot iz 3D printera sam naučio da kliza

„Jedino što mu kažemo je kako se klizaljka ponaša na snegu", kaže profesor Steliran Koros, objašnjavajući da posle toga robot sam shvati kako da se samostalno kreće po ledu.

Saznajte više u video prilogu.