„Napisao sam knjigu... nosom”

„Napisao sam knjigu... nosom”

Autor Džoš Beri ima cerebralnu paralizu. Devet godina pisao je knjigu o svom životu... nosom.