Marihuana: Prvi put se koristila pre 2500 godina u Kini

Kanabis
Natpis na slici Kanabis je imao visok nivo psihoaktivne supstance THC, ukazujući na to da su ljudi u to vreme bili svesni njegovih efekata.

U grobovima u zapadnoj Kini istraživači su otkrili najranije poznate dokaze o upotrebi kanabisa.

Studija ukazuje da je kanabis korišćen pre najmanje 2.500 godina i da je bio povezan sa ritualima ili religioznim aktivnostima.

Tragovi droge pronađeni su u zakopanim ložištima.

Kanabis je imao visok nivo psihoaktivne supstance THC, ukazujući na to da su ljudi u to vreme bili svesni njegovih efekata.

Biljke se u istočnoj Aziji uzgajaju zbog uljanih semenki i vlakana još od 4.000 pre nove ere.

Međutim, rane kultivisane vrste kanabisa, kao i većina divljih populacija, imale su nizak nivo THC i drugih psihoaktivnih jedinjenja.

Image copyright Xinhua Wu
Natpis na slici Kanabis je otkriven u zakopanim ložištima

Ložišta su pronađena na groblju Jiržankal, visoko u planinama Pamir.

Međunarodni tim eksperata smatra da su ljudi ovde namerno uzgajali biljke sa višim nivoima THC i spaljivali ih tokom pogrebnih rituala.

Ovo su najraniji dokazi upotrebe kanabisa kao psihoaktivne supstance.

Naučnici su koristili metod poznat kao gasna hromatografija da bi izolovali i identifikovali jedinjenja sačuvana u ložištima.

Na njihovo iznenađenje, hemijski sastav izolovanih jedinjenja podudarao se sa hemijskim sastavom kanabisa.

Nalazi se podudaraju sa drugim dokazima o prisustvu kanabisa u grobnicama sa krajnjeg severa, u kineskom regionu Ksinjiang i u planinama Altaja u Rusiji.

Nikol Boivin, direktor Instituta Mak Plenk za nauku o ljudskoj istoriji u Nemačkoj kaže: „Rezultati potvrđuju ideju da su biljke kanabisa prvi put korišćene kao psihoaktivne supstance u planinskim predelima istočne centralne Azije, nakon čega su se širile na druge regione sveta."

Povezane teme

Više o ovoj priči