Zagađenje vazduha

  1. Video content

    Video caption: Живот у селу у Србији у којем пуцају куће
  2. Video content

    Video caption: Загађење у Делхију: Главни град Индије се гуши у отровном смогу
  3. Video content

    Video caption: Како штетне материје из отпада са депонија заврше назад у нашим тањирима