Korupcija

  1. US Treasury building

    Među dosijeima se nalazi više od 2.000 izveštaja o sumnjivim aktivnostima (SAR-ovi), koje su podnele finansijske ustanove Agenciji za borbu protiv finansijskog kriminala, iliti FinCEN-u, sastavnom delu američkog Ministarstva finansija.

    Pročitajte više
    next