Film

  1. Frankenštajn

    Romansijeri istražuju čovekolika stvorenja koja je stvorio čovek u novom talasu proze o veštačkoj inteligenciji. Džon Self je razgovarao sa piscima, uključujući Kazua Išigura, i pitao ih šta ove svesne mašine mogu da nam kažu o tome kako danas izgleda biti čovek.

    Pročitajte više
    next