Nuklearno oružje

 1. Nataša Lipman

  BBC Svetski servis

  Jeff in Huntington Hospital, five days after brain surgery (August 1986)

  Džef je bio ambiciozan tinejdžer, koji je sanjao da radi za Nasu. Smatrao je će ih najviše zadiviti ako napravi „najneverovatniji laser", dovoljno jak da odbije zrak od reflektora kog je Apolo 11 ostavio na Mesecu.

  Pročitajte više
  next