BBCSerbian.com
 
Osveženo u: Ponedeljak, 07. mart 2011. - Objavljeno 12:48 GMT
 
Pošaljite kao email   Verzija za štampanje
72 godine emitovanja
 
Osnivanje jugoslovenske redakcije vezano je, kao i u slučaju većine drugih jezičkih redakcija, za Drugi svetski rat u kome je Svetska služba BBC-ja odigrala nezamenjivu ulogu kao izvor informacija u okupiranoj Evropi.

Buš Haus
Jugoslovenska redakcija BBC-ja počela je da emituje iz Buš Hausa 1939.godine

Emisijama na srpskohrvatskom pridružuju se aprila 1941. i emisije na slovenačkom.

Tih prvih ratnih godina, iako formalno nije bila uključena u sukob Jugoslavija je bila strateški vrlo značajno područje. No ubrzo je i ona uvučena u sukob.

Tokom Drugog svetskog rata politika britanske vlade bitno je uticala na orijentaciju emisija za Jugoslaviju. Prvih godina postojale su jake veze i saradnja sa predstavnicima jugoslovenske vlade u izganstvu u Londonu.

Josip Broz Tito
Josip Broz Tito bio je predsednik Jugoslavije od 1953. do 1980.

Politika britanske vlade prema Jugoslaviji se međutim, tokom rata, promenila. Premijer Čerčil je odlučio da podršku pruži Titu i partizanima koji su, po njegovoj oceni, najuspešnije odolevali Nemcima.

Godina 1945.donela je pobedu nad fašizmom.

Putem talasa BBC-ja saveznička pobeda najavljena je na ukupno 46 jezika.

Tokom hladnog rata ugled BBC-a postaje čak jači.

Za razliku od emisija sličnih radiostanica Zapada i Istoka, BBC uspeva da u svojim programima ostane nezavisan u odnosu na politiku vlade.

Tokom narednih pedesetak godina BBC svakodnevno emituje za Jugoslaviju.

Za sve to vreme BBC svoje programe emituje na kratkim talasima. Krajem osamdesetih godina prošlog stoleća razvoj tehnologije omogućuje i prenos programa preko talasa partnerskih radiostanica koje BBC-jev signal primaju putem satelita.

U srpskoj sekciji BBC-ja 1993.godine
Stoje Lidija Vukićević i Frane Maroević, sede, s leva na desno, Predrag Stojović, Ana Karakušević, Dušan Radulović, Saša Kocić, Mladen Bilić i Dejan Čalovski

Prva radiostanica sa kojom je tadašnja Jugoslovenska sekcija BBC-ja potpisala ugovor o saradnji bila je Radio Pančevo. Uskoro se takav ugovor potpisuje i sa beogradskim radijom B92.

Događaji u Jugoslaviji dovode do toga da se sredinom 1991.godine donosi odluka o osnivanju zasebne Srpske i zasebne Hrvatske redakcije. Kada je 1996.godine osnovana i BBC-eva Redakcija programa na makedonskom, prema teritoriji bivše Jugoslavije emitovalo je više BBC-ih redakcija nego prema bilo kojoj drugoj zemlji na svetu – ukupno četiri ili pet ako se dodaju i BBC-vi programi na albanskom za Kosovo.

U beogradskom birou BBC-ja
Sede (s leva na desno) Zorka Đukanović, Đorđe Vlajić, Marijana Živković, Uroš Bobić, stoje Slavica Ivanović, Miloš Janković, Mark Louen, Slobodan Stupar i Ana Ljubomirović

Tokom nemirnih 90-ih kada je u Srbiji režim Slobodana Miloševića napadao i sprečavao rad nezavisnih medija, BBC nije diran.

Prema njemu se režim odnosio sa prećutnim poštovanjem.

Nakon promena koje su usledile 5.oktobra 2000.godine BBC-ve emisije na srpskom prenose brojne radiostanice u Srbiji. U godinama koje slede posebno se razvija partnerstvo sa radijom B92 a oktobra 2006. dve redakcije počinju da prave i zajedničku jednosatnu emisiju “Svet u dva” koja vrlo brzo postaje jedan od najslušanijih informativnih programa u Srbiji.

Poput još četiri redakcije tako je i Srpska sekcija BBC-ja krajem januara 2011.godine ukinuta. Kako je tom prilikom rekao Piter Horoks, direktor BBC Global njuza "... zatvaranje nije odraz kvaliteta rada bilo koje od sekcija ili njihovih programa" već je to posledica oštrih mera štednje koje uvodi britanska vlada i bitno smanjuje budžet Svetske službe BBC-ja.

 
 
POGLEDAJTE I
 
 
Pošaljite kao email   Verzija za štampanje
 
 
 
BBC © ^^ Početak
 
  Arhiv
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>