පුද්ගලිකත්වය ආරක්ෂාකිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය

හැඳින්වීම සහ සාමාන්‍ය නීති

ඔබ බීබීසීයේ සේවා භාවිතාකරන අවස්ථාවලදී ඔබේ සහ ඔබේ පවුල පිලිබඳ පුද්ගලික තොරතුරු ආරක්ෂාකිරීමට බීබීසීය කැපවී සිටී. බීබීසීයේ සම්පුර්ණ සේවාවන් ඔබට ලබාදීම පිණිස ඇතැම් අවස්ථාවල ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු රැස්කිරීමට අපට සිදුවේ. ඔබ එවැනි තොරතුරු අපට ලබාදෙන සෑම අවස්ථාවකම 1998 දත්ත ආරක්ෂාකිරීමේ පණත ඇතුලු පුද්ගලික තොරතුරු ආරක්ෂාකිරීම පිලිබඳ බ්‍රිතාන්‍ය නීති පිළිපැදීමට අපි නීතියෙන් බැඳීසිටිමු. තුන්වැනි පාර්ශවයන්ට අයත් සහ කළමනාකරණය කරනු ලබන වෙබ් අඩවිවලට යොමු අපේ වෙබ් අඩවිවල ඇතුලත්වේ. එවැනි බාහිර වෙබ් අඩවිවල අන්තර්ගතය පිළිබඳව බීබීසීය කිසිදු වගකීමක් නොදරන අතර, එම අඩවි භාවිතකරන්නේනම් එහි වගකීම ඔබ භාරගත යුතුය.

බීබීසීය මා ගැන රැස්කරන්නේ කුමන තොරතුරුද?

පුවත් හසුන් ලබාගැනීමට, තරඟවලට හා සජීවී සංවාදවලට සහභාගිවීමට හෝ පලකිරීම සඳහා ඔබේ අදහස් ලියා එවන අවස්ථාවක් වැනි බීබීසී වෙබ් අඩවියක් ලබාදෙන සේවාවක් ලබාගැනීමට හෝ අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වයට එක්වීමට ඔබ උත්සාහකරන අවස්ථාවලදී ඔබේ නම, ලිපිනය, ඊමේල් ලිපිනය, දුරකථන හෝ ජංගම දුරකථන අංකය හෝ උපන්දිනය වැනි තොරතුරු ලබාදෙනමෙන් අප විසින් ඉල්ලා සිටිනු ලැබීමට ඉඩ තිබේ. අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍රවල ඔබේ තොරතුරු ඇතුලත් කිරීම මඟින් ඔබ ඉල්ලා තිබෙන සේවාවන් ලබාදීමට බීබීසීයට සහ එහි සේවා සපයන්නන්ට ඔබ විසින් බලය පවරනු ලැබේ. බීබීසීය සැමවිටම 'කුකී' භාවිතාකරයි. කුකී යනු අන්තර්ජාලයේ ඔබ ප්‍රියකරන මාතෘකා සහ අඩවි පිලිබඳ මතක තබාගෙන ඒ අනුව අපේ වෙබ් අඩවිය සකස්කිරීමට අපට අවස්ථව සලසන කුඩා දත්ත ගබඩාවකි. සියලුම ආකාරයේ කුකීවලට අවසරදීමට හෝ කුකීයක් යොදාගැනෙන අවස්ථාවල බ්‍රව්සරයට දැනුම්දෙන ආකාරයෙන් හෝ කිසිම කුකීයකට අවසර නොදෙන ලෙසින් ඔබට ඔබේ වෙබ් බ්‍රව්සරය සකස්කළ හැකිය. එමෙන්ම අපි ඔබේ පරිගණකයේ IP ලිපිනයද එකතුකරන්නෙමු (IP ලිපිනය යනු අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිසියම් පරිගණයක් හෝ වෙනත් ජාල මෙවලමක් හඳුනාගතහැකි එයටම ආවේණිකවූ අංකයකි) ඔබට වඩාත් හොඳ සේවාවක් ලබාදීමේ අරමුණින් අපි IP ලිපින සහ කුකී විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා අපි විශ්ලේෂණ මෘදුකාංග යොදාගන්නෙමු. ඔබ පිලිබඳ පුද්ගලික ලිපිගොනුවක් පවත්වාගැනීම සඳහා එම විස්තර යොදානොගැනෙන අතර, එම විශ්ලේෂණ වාර්තා නිරන්තරයෙන් මකාදමනු ලැබේ. ඔබ අපේ සේවාවන් ලබන්නේ බ්‍රිතාන්‍යයේ සිටද නැත්නම් බ්‍රිතාන්‍යයෙන් පිටත සිටද යන්න තිඉරණය කිරීම සඳහාත් අපි ඔබේ IP ලිපිනය භාවිතාකරන්නෙමු. ඔබට වයස අවුරුදු 16 හෝ ඊට අඩුනම්, කරුණාකර ඔබේ පුද්ගලික විස්තර බීබීසී වෙබ් අඩවියට ලබාදීමට ප්‍රථම ඔබේ දෙමාපියන්ගේ/ භාරකරුගේ අවසරය ලබාගන්න. එම අනුමැතියෙන් තොරව ඔබේ පුද්ගලික විස්තර අපට යොමුකිරීමට ඔබට අවසරදෙනු නොලැබේ.

බීබීසීය මා ගැන රැස්කළ තොරතුරු භාවිතාකරන්නේ කෙලෙසද?

ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු බීබීසීය විසින් යොදාගනු ලබන්නේ "සේවා පරිපාලන අවශ්‍යතා" ඇතුළු අවස්ථා කිහිපයකදී පමණි. "සේවා පරිපාලන අවශ්‍යතා" යනු ඔබ දායකත්වය ලබාගත් සේවාවට අදාලව බීබීසීය ඔබ ඇමතීමට ඉඩතිබේ. අධිකරණයක් විසින් නියෝගයක් කෙරුණු හෝ අවසරයක් ලබාදුන් අවස්ථාවකදී හැර ඔබේ පුද්ගලික විස්තර අපි රහසිගතව තබාගන්නෙමු. ඔබ විසින් අපහාසාත්මක, යෝග්‍ය හෝ මතභේදයට තුඩුදියහැකි අදහස් bbc.co.uk වෙබ් අඩවියට යොමුකළහොත් හෝ bbc.co.uk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ඔබ කිසියම් කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක නිරතවූ අවස්ථාවක එම හැසිරීම නැවැත්වීම සඳහා බීබීසීය විසින් ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු යොදාගැනීමට ඉඩතිබේ.

බීබීසීය මගේ පුද්ගලික විස්තර කෙතරම් කලක් තබාගන්නේද?

අදාල සේවාව සැපයීම සඳහා අවශ්‍යවන තාක්කල් පමණක් ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු අපේ දත්ත ගබඩාවල තබාගනු ලැබේ. ඔබ බීබීසී වෙබ් අඩවියකට කිසියම් ලිපියක් හෝ වීඩියෝ/ හඬපටයක් යොමුකළ අවස්ථාවක, එය අවශ්‍යම කාලය සඳහා පමණක් ඔබේ නිර්මාණය වෙබ් අඩවියේ තබාගනු ලැබේ. http://www.bbc.co.uk/privacy