සිංහ සිරකරුවන් අප්‍රිකානු නිජබිමට

සිංහ සිරකරුවන් අප්‍රිකානු නිජබිමට

කොලොම්බියාවේ සහ පේරු රාජ්‍යයේ සර්කස් සංදර්ශන සඳහා යොදා ගත් තිහකට අධික සිංහයන් දකුණු අප්‍රිකාවේ අභය භූමියකට මුදා හැරීම සඳහා ගෙන යමින් ඇත.

සර්කස් සංදර්ශන කරුවන්ගේ ග්‍රහණයෙන් මුදා ගත් සිංහයන් දකුණු අප්‍රිකාවට රැගෙන යන්නේ ගුවන් යානයකිනි.

ඇතැම් සිංහයන්ගේ සිරුරු අවයව කපා දමා ඇති බවයි එම සතුන් මුදවා ගනු ලැබූ සත්ව සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ.

ඇතැම් සිංහයන්ගේ නියපොතු ඉවත් කරනු ලැබ ඇති අතර ඇතැම් සිංහයන්ගේ දත් කැඩී තිබුණ බවයි ඔවුන් මුදා ගත් 'සත්ව සංරක්ෂණය සඳහා වන ජාත්‍යන්තරය' (Animal Defenders International) නම් සංවිධානය පවසන්නේ.

එක් සිංහයකුගේ ඇසක් අන්ධ වී ඇති බවත් ඇමරිකාව මූලස්ථානය කොට ගත් එම සංවිධානය කියා සිටියි.

සිංහයන් නව දෙනෙකු රැගෙන කොලොම්බියාවේ 'බොගෝටා' අගනුවරින් පිටත් වූ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගුවන් යානයට පේරු රාජ්‍යයේ 'ලීමා' අගනුවරින් තවත් සිංහයන් විසි හතර දෙනකු එක් කරනු ලැබුණි.

සර්කස් සංදර්ශන සඳහා වන සතුන් යොදා ගැනීම පේරු රාජ්‍යය 2011 වසරේදීත්, කොලොම්බියාව 2013 වසරේදීත් තහනම් කරනු ලැබීමෙන් අනතුරුවයි ඉහත කී සිංහයන්ට නිදහස උරුම වුණේ.