බ්‍රිතාන්‍යයේ ජාතිවාදී ප්‍රහාර මාලාවක්

බ්‍රිතාන්‍යයේ ජාතිවාදී ප්‍රහාර මාලාවක්

බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් විය යුතු බවට බ්‍රිතාන්‍ය ජනතාව තීරණය කිරීමත් සමග බ්‍රිතාන්‍යයේ ජීවත් වන යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල ජනතාව සහ විවිධ ජාතීන් ට අයත් මුස්ලිම් ප්‍රජාව තුළ කිසි දිනක නොතිබුණු බියක් මතුවී තිබේ.

එයට හේතුවී ඇත්තේ ජනමත විචාරණයෙන් පසු යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවලින් බ්‍රිතාන්‍යයට පැමිණ පදිංචි වී සිටින ජන ප්‍රජාවට මෙන්ම වෙනත් විදේශීය සම්භවයක් ඇති ජන කොටස්වලට විවිධාකාරයේ කෙනහිලිකම් සහ ප්‍රහාරයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවී තිබීමයි.

මුළු බ්‍රිතාන්‍යය පුරා 'හේට් ක්‍රයිම්ස්' එසේ නැතහොත් වෙනස්කොට සලකා කරන පහරදීම් යනාදිය 60% කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ පිළිබඳව බීබීසීය සතු තොරතුරු ඇසුරින් එස් එල් සෙනෙහෙධීර සකස්කළ සංක්ෂිප්ත වාර්තාවට ඉහත හඬ පටයෙන් සවන් දිය හැකියි.